Organizatorji pohodov in dogodkov si pridržuje pravico spremeniti program pohodov zaradi neprimernega vremena, premalega števila pohodnikov ali obolelosti vodnika. Pohode bomo objavljali na oglasnih deskah, preko sms sporočil in na spletni strani PD

Datum
30.01.2021
Opis pohoda

Organizatorji pohodov in dogodkov si pridržuje pravico spremeniti program pohodov zaradi neprimernega vremena, premalega števila pohodnikov ali obolelosti vodnika. Pohode bomo objavljali na oglasnih deskah, preko sms sporočil, na spletni strani PD POHORJE ter na https://www.facebook.com/PDPohorje/

Povezane vsebine

Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava | info@pdpohorje.si |marjana.brezovsek@gmail.com