Kontakt

Upravni odbor PD Pohorje za obdobje 2018 - 2022:

Marjana Brezovšek – predsednica, načelnica vodnikov, 041 432 840

Jasmina Koropec – tajnica 

Suzana Toplek – blagajničarka 

Branko Šlamberger – podpredsednik, vodnik  

Jože Goričan – član UO, markacist  

Jože Frešer – častno razsodišče, markacist  

Milan Koren – častno razsodišče

Drago Čelan – častno razsodišče, vodnik  

Marjan Doberšek – nadzorni odbor 

 Ana Goričan – nadzorni odbor 

Milan Jurič – markacist 

Srečko Ogrizek – markacist 

Srečko Leskovar – markacist 

Renata Fištravec – nadzorni odbor, otroški odsek

Tina Fric - mladinski odsek

Aleš Klinar – gorski stražar, kolesarski odsek

Jože Topolovec – varuh narave, veteranski odsek