Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

Članarina za leto 2020 – kje poravnati

Članarina za leto 2020 – kje poravnati

Članarina za leto 2020 – kje poravnati

 

Članarina PZS 2020

Članarino lahko poravnate na Mariborski ul. 14 na Zg. Polskavi (Pepi bar) po predhodni najavi na številko 031-543-375 (Ana)

Vsi tisti, ki že veselo planinarite in si želite članstvo urediti, lahko članarino poravnate preko TRR – SI56 0443 0000 0433 122. Potrdilo o plačilu pošljete na marjana.brezovsek@gmail.com  in pokličete 041-432-840, da se dogovorimo o dvigu znamkice.

Članarino lahko poravnate tudi pri Marjani Brezovšek po predhodnem dogovoru na tel. 041-432-840.

Prav tako lahko članarino poravnate vsaki prvi delovni četrtek v mesecu v prostorih PD Pohorje Zg. Polskava od 19:00 do 22:00 skozi vso leto.

Že nekaj let velja praksa, da lahko članarino poravnate tudi na Mariborski ul. 14 na Zg. Polskavi (Pepi bar).

Pred OBČNIM ZBORU, 22.2.2020 ob 18:00 bo možno poravnati članarino,  priporočljivo je da pridete malo prej.

Ob plačilu boste prejeli:

–           znamkico za tekoče leto,

–           program pohod 2096/2020

–           kartico zavarovanja stroškov reševanja v tujih gorah

–           zloženko zavarovanja in ugodnosti za člane PZS

–           dnevnik za otroke

–           planinsko izkaznico (prejmejo jo vsi novi člani, razen P+O, po pošti na domač naslov. Strošek izkaznice znaša 2 € z vključenim DDV , ki jo poravna PD Pohorje Zg. Polskava)

–           Pristopno izjavo, ki jo izpolnite in služi PZS za vodenje evidence članstva

Z namenitvijo dela dohodnine lahko tudi prispevate društvu (obrazec dobite ob plačilu članarine)

Lahko pa tudi z donacijo ali sponzorstvom sami prispevate k boljšemu delovanju društva. Nakažete lahko na TRR – SI56 0443 0000 0433 122.

 Hvala.

Družinski popust:

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

 Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali označitve članov iste družine v poimenskem seznamu. Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Zavarovanje članov PZS za leto 2020

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Zavarovanje članov PZS za leto 2020

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Veljavnost zavarovalnega kritja

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne.

Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov

Vsak član PZS, ki plača članarino, lahko na spletni strani PZS preveri ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. Če je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, lahko sam na portalu clanarina.pzs.si aktivira zavarovanje s kodo napisano na članski znamkici.

Možnosti dodatnih zavarovanj za člane PZS

Zavarovalnica Generali, d.d., ponuja članom PZS ugodnejše posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Dodatna zavarovanja se sklepajo individualno preko spletnega portala clanarina.pzs.si ali na sedežu Planinske zveze Slovenije.

Postopek uveljavljanja zavarovanja

Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in navodila, kako aktivirati asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček vedno pri sebi. Več na  https://www.pzs.si

 

Z donacijo ali sponzorstvom lahko tudi sami prispevate k boljšemu delovanju društva. Nakažete lahko na TRR – SI56 0443 0000 0433 122. Hvala.

S planinskim pozdravom!

 PD Pohorje Zg. Polskava  

 

Pristopna izjava
Pristopna izjava je prilagojena in vsebuje zahtevane elemente v skladu z zakonodajo in Uredbo o varstvu podatkov, kar daje pravno podlago za vodenje evidence članstva. Dodana je npr. tudi možnost podaje soglasja članov za objavo fotografij na spleti strani in glasilih društva in PZS. Član, ki je bil prej član enega društva in se včlani v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.