Organizatorji pohodov si pridržuje pravico spremeniti program pohodov zaradi neprimernega vremena, premalega števila pohodnikov ali obolelosti vodnika. Pohode bomo objavljali na oglasnih deskah, preko sms sporočil in na spletni strani društva.

Datum
23.02.2020
Opis pohoda

Organizatorji pohodov in dogodkov si pridržuje pravico spremeniti program pohodov zaradi neprimernega vremena,         
premalega števila pohodnikov ali obolelosti vodnika. Pohode bomo objavljali na oglasnih deskah,        
preko sms sporočil in na spletni strani društva. V primeru večjega števila zainteresiranih za pohod        
izven plana, sme komisija dodati nov ali spremenjen pohod.        

Povezane vsebine

Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava | info@pdpohorje.si |marjana.brezovsek@gmail.com