Naša vodnika skupaj - 19.in 20 7.2019 na Grintavcu (2558m). 

Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava | info@pdpohorje.si |marjana.brezovsek@gmail.com