Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

Kontakti

Izvolitev novih kandidatov za obdobje 2022-2026
 • Marjana Brezovšek – predsednica, članica UO, načelnica vodnikov (041 432 840)
 • Helena Ačko – tajnica
 • Mihaela Borovnik – blagajničarka, članica UO
 • Dušan Jurič – podpredsednik, član  UO, odsek markacistov
Izvolitev članov v UO
 • Jože Goričan – član UO, markacist
 • Branko Šlamberger – član UO, vodnik
 • Renata Fištravec – članica UO, otroški odsek
 • Mihaela Borovnik – članica UO, blagajničarka
 • Marinka Kramberger – članica UO
 • Polona Lončarič – članica UO
 • Aleš Klinar – član UO, vodja gorskih stražarjev, kolesarski odsek
 • Dušan Jurič – podpredsednik, član  UO, Odsek Markacistov
 • Marjana Brezovšek – predsednica, članica UO, načelnica vodnikov
Častno razsodišče
 • Jože Frešer – častno razsodišče, markacist
Nadzorni odbor
 • Anja Grašič Jesenek – nadzorni odbor, vodnik
 • Jožica Motaln – nadzorni odbor
 • Martin Mavec – nadzorni odbor
Vodje odsekov:
 • Renata Fištravec – članica UO, otroški odsek
 • Karmen Brezovšek – mladinski odsek:
 • Aleš Klinar – kolesarski odsek, vodja gorskih stražarjev, član UO
 • Jože Topolovec – varuh narave, veteranski odsek
 • Keršič Jožica – veteranski odsek
 • Marjana Brezovšek – vodniški odsek
 • Dušan Jurič – odsek markacistov
Markacisti:
 • Dušan Jurič
 • Jože Goričan
 • Milan Jurič
 • Srečko Leskovar
 • Srečko Ogrizek
 • Jože Frešer
 • Stanislav Horvat
Vodniki:
 • Drago Čelan
 • Branko Šlamberger
 • Marjana Brezovšek
 • Anja Jesenek Grašič
 • Robert Grašič
 • Ivana Leskovar
 • Daniel Hengelman
 • Mihaela Borovnik (pripravnik)
 • Tomislav Zorin (pripravnik)
Kolesarski odsek – vodniki:
 • Veronika Kapelar
 • Martin Mavec (pripravnik)
 • Aleš Majerič (pripravnik)
Mentorice:
 • Polona Pleničar Galun (Vodnica)
 • Polona Lončarič
 • Saša Pušaver
 • Petra Plevnik
Vodnik za invalide:
 • Marjana Brezovšek
 •  in 4 pripravniki