ŠENTOVEC 4.7.2021 VOKVIRU BISTRIŠKEGA VIKENDA

Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava | info@pdpohorje.si |marjana.brezovsek@gmail.com