INFORMATIVNA TABLA POTI - PD.POHORJE Zg. POLSKAVA

Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava | info@pdpohorje.si |marjana.brezovsek@gmail.com