Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

O društvu PD Pohorje

Video: PD Pohorje Zg. Polskava zadnjih nekaj let

PD Pohorje je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva katerega glavna dejavnost je planinstvo, turno kolesarstvo, povezovanje  članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji. Goji  slovensko planinsko izročilo in izvaja prostovoljno delo.

Planinsko društvo Pohorje deluje v kraju Zg. Polskava že od leta 1993. Ustanovljeno je bilo 16. 4. 1993 na pobudo takratnih zanesenjakov, ljubiteljev narave in gora.

Prve  prostore v namen društva je dobilo od krajevne skupnosti in sicer v starem baročnem dvorcu. Odločitev, da se bodo grajski prostori adaptirali in da bo grad namenjen predvsem drugi dejavnosti, nas je presenetila in morali smo se izseliti. Z veseljem  pa sprejeli ponudbo KUD-a, da si lahko v bivših prostorih radioamaterjev uredimo svoje. Koristimo jih še danes.

Dejavnosti PD Pohorje so pohodništvo, alpinizem in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, spoznavanje in varovanje gorske narave, informiranje in druge dejavnosti v naravi.

Planinske dejavnosti so sprehodi, izleti, pohodi, planinsko orientacijski vzponi ter spusti, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, predavanja, srečanja, usposabljanje za varno gibanje v gorah in varovanje gorske narave.

Poslanstvo društva je: Planinstvo kot način življenja.

Načela delovanja društva so zlasti:
 • celovito planinstvo in njegova promocija
 • posvečanje posebne pozornosti mladim, predvsem otrokom
 • usposabljanje varnejšega gibanja v gorah
 • varovanje gorske narave
 • strokovnost in sodelovanje
 • pregled delovanja
 • vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.

Društvo  ima status delovanja v javnem  interesu na področju športa, varstva narave in v mladinskem sektorju. Z delovanjem v javnem interesu na področju športa društvo omogoča  vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na akcijah, souporabo planinskih poti in sodelovanje pri odločitvah.

Naloge društva:
 • izvajanje akcij za različne namene in starostne  skupine ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
 • prepoznavanje dejavnikov tveganja v gorah in skrb za planinske naprave in oznake
 • informiranje in komuniciranje z javnostjo ter vključevanje le te v  sprejetje odločitev
 • upravljanje z premoženjem
 • usposabljanje za delo v planinski organizaciji in za varnejšo obiskovanje gora
 • skrb za varovanje gorske narave

Društvo daje članom brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetovanje o izbiri in načrtovanju tur, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in ustrezni izbiri opreme. Članom omogoča  izposojo strokovne literature, planinskih zemljevidov in izbrane tehnične opreme, kot tudi dostop do vodnikov.

Debela peč

Pravice  članov društva:
 • delovanje in odločanje o delu društva
 • volitev organov članstva
 • možnost biti izvoljen v organe društva nad 15 let, kakor tudi v organe PZS, MDO, PD in drugih organizacij, v katere se društvo  povezuje
 • obveščenost o delu društva
 • uživanje pravic, ki jih daje društvo svojim članom
Dolžnosti članov so:
 • izvrševanje nalog, ki so jim zaupane
 • upoštevanje pravil društva in drugih planinskih  organizacij, v katere je društvo vključeno
 • udeleževanje občnih zborov in drugih oblik delovanja društva
 • plačevanje članarine
 • ravnanje v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev
 • opravljanje še drugih dolžnosti v skladu s  pravili društva in aktom PZS

Od ustanovitve leta 1993 pa vse do leta 2019 je bila  vodstvena direktiva zaupana  moškemu spolu. Od leta 2019 pa je predsedniško funkcijo prevzela Marjana  Brezovšek, ki s svojim znanjem, izkušnjami in ambicioznostjo uspešno vodi društvo. Med  svojimi vrstami imamo člane različnih  generacij, od najstarejših »senior planincev« in vse tja do najmlajših »Cici planincev,« na katere smo še posebej ponosni.

Lahko se pohvalimo tudi s prvo turno kolesarsko potjo v naši občini. Otvoritev prve turno-kolesarke poti bo 18. 4. 2021.

V okviru našega društva delujejo:
 • Otroški odsek
 • Mladinski odsek
 • Veteranski odsek
 • Kolesarski odsek
 • Vodniški odsek
 • Markacijski odsek
 • Varuh narave