Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

Otroški odsek

Deluje že od leta 2012. Vodja otroškega odseka je Renata Fištravec. Sprva smo imeli včlanjene le otroke iz vrtca, v letu 2014  pa so se nam pridružili še otroci iz Osnovne šole Antona Ingoliča Sp. Polskava. Kasneje so prišli tudi otroci iz podružnične šole na Zg. Polskavi. Trenutno so v naš otroški odsek vključeni otroci iz vrtca Otona Župančiča, enota Zg. Polskava in OŠ A. Ingoliča Sp. Polskava s podružnico Zg. Polskava.

Mesečno organiziramo  različne pohode za naše  najmlajše člane, skozi katere spoznavajo naravo in lepote našega kraja ter širše okolice. Pohodi vključujejo razne vsebine, ki naredijo pohode zanimivejše in barvite (ustvarjalne delavnice, odprte razstave, kot je razstava starega orodja in posode, ogled botaničnega vrta, velikonočnic, čistilne  naprave, razne športne igre in še in še). Naši načrti:

  • ureditev učne  poti- pri tem bodo aktivne naše mentorice in člani s svojimi idejami, markacisti s samo izvedbo te učne poti
  • nadaljevanje projekta Reka Polskava s svojimi pritoki in vodnim življenjem
  • planinski tabori