Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

Vodniški odsek

Brez usposobljenih vodnikov si  uspešnega in varnega planinarjenja ne moremo zamisliti. Društvo ima 5 vodnikov, ki svoje znanje sproti obnavljajo. Vodniki PD Pohorja: Marjana Brezovšek, Drago Čelan, Branko Šlamberger, Anja Jesenek Grašič in Robert Grašič.