Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

4. TOČKA – RUDNIK PIRITA

Nahajaš se pred opuščenimi rovi rudnika pirita. V rovih so kopali železovo rudo pirit. Rudniki naj bi delovali od leta 1916 do 1946. Iz rude so pridobivali žvepleno kislino. Rudarsko glavarstvo v Celovci je 24. 2. 1916 dodelilo 18 hektarjev zemljišča Henriku Flačatu z Zg. Polskave, ki je rudnike izkoriščal eno leto. Nato jih je 22 let upravljal lastnik Matija Stoll iz Berlina. Po še enem lastniku so bili leta 1946 nacionalizirani.

V opuščenih rovih lahko najdemo do pol metra debele plasti pirita v termolitu. Opazimo gnajs – to je kamnina, nastala iz peščenjakov ali kislih magmatskih kamnin. Zanj je značilno menjavanje svetlih in temnih plasti.