Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

Markacijski odsek

V markacijskem odseku deluje 6 markacistov: Milan Jurič, Jože Goričan, Jože Frešer, Srečko Ogrizek, Srečko Leskovar in Dušan Jurič, ki skrbijo za vzdrževanje poti PD Pohorja. Skupaj te poti merijo 56 km. Markacisti sodelujejo v akcijah urejanja planinskih poti društev, vključenih v Meddruštveni odbor planinskih društev Podravja.