Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

9. TOČKA – TRAVNIK

Travnik je življenjsko okolje, v katerem med rastlinami prevladujejo trave in zelišča, med živalmi pa žuželke. Na travniku pa so tudi rože. Travniki predstavljajo 15 % slovenskega ozemlja. Prave naravne travnike, v katere človek ne posega, najdemo pri nas predvsem nad gozdno mejo. Druge travnike človek vzdržuje s košnjo, ki jo izvede enkrat ali dvakrat letno. Travniki v nižinah so nastali zaradi krčenja gozdu. Če travnik ne kosimo več, pa je ta prepuščen zaraščanju.

Travniki imajo velik pomen za človeka, saj kmetje tu pridelujejo krmo za živino. Tako nas travnik posredno oskrbuje z mesom, mlekom, volno, usnjem…

Danes se zaradi opuščanja kmetijstva mnogi travniki zaraščajo nazaj v gozd, izginjajo zaradi spreminjanja v njive ali zaradi širjenja mest.

S pomočjo spodnje datoteke poskusi poiskati travniške rastline in živali, ki rastejo na travniku, ki se nahaja pred tabo.

Travniške rastline in živali, slike in imena