Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava

ČLANARINA PD POHORJE Zg. POLSKAVA ZA LETO 2022

ČLANARINA PD POHORJE Zg. POLSKAVA ZA LETO 2022

Članarina PD POHORJE ZG. POLSKAVA za leto 2022

Čeprav je članarina na PZS ista kot lansko leto, smo se v našem društvu PD POHORJE odločili, da stopimo korak našim otrokom in jim prispevamo del članarine. Otrok do 15 let v PD POHORJE Zg. Polskava plača celoletno članarino le 5 eur.

Že nekaj let velja praksa, da lahko članarino poravnate tudi na Mariborski ul. 14 na Zg. Polskavi (Pepi bar) po predhodnem dogovoru na telefonu 031- 543-375 ali pri Marjani po predhodnem dogovoru na telefon 041-432-840.

Vsi tisti, ki pa že veselo planinarite in si želite članstvo urediti, lahko članarino poravnate preko TRR – SI56 0443 0000 0433 122. Potrdilo o plačilu pošljete na marjana.brezovsek@gmail.com in pokličete 041-432-840, da se dogovorimo o dvigu znamkice.

Prav tako lahko članarino poravnate vsaki prvi delovni četrtek v mesecu v prostorih PD Pohorje Zg. Polskava od 19:00 do 22:00 skozi vso leto.

Članarino bo možno poravnati tudi pred OBČNIM ZBOROM 29.1.2022 ob 18:00. Priporočljivo je, da pridete malo prej.

Ob plačilu boste prejeli:

  • znamkico za tekoče leto
  • program pohod 2022 / 23
  • kartico zavarovanja stroškov reševanja v tujih gorah
  • zloženko zavarovanja in ugodnosti za člane PZS
  • dnevnik za otroke
  • planinsko izkaznico (prejmejo jo vsi novi člani, razen P+O, po pošti na domač naslov. Strošek izkaznice znaša 2 € z vključenim DDV , ki jo poravna PD Pohorje Zg. Polskava)
  • Pristopno izjavo, ki jo izpolnite in služi PZS za vodenje evidence članstva

Del dohodnine lahko prispevate društvu (obrazec dobite ob plačilu članarine), lahko pa tudi z donacijo ali sponzorstvom sami prispevate k boljšemu delovanju društva. Nakažete lahko na TRR – SI56 0443 0000 0433 122.

Hvala.

Družinski popust

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

Ugodnosti za OTROKE do 15 let – člane planinskega društva PD POHORJE Zg. Polskava – celoletna članarina znaša 5 eur, saj del članarine prispeva PD POHORJE.

Prednosti članstva Seznam ugodnosti Dodatne ugodnosti

Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovalnici.

Članarina v več društvih oz. dvojna članarina

V primeru, ko je posameznik član dveh društvih, je v drugem društvu možno poravnati samo delež društvene članarine oz. članarine v višini, kot jo določi društvo. Član tudi v tem primeru podpiše pristopno izjavo, društvo pa ga vpiše v Navezo (kategorija članstva D). Ta kategorija članarine je možna izključno v primeru predhodnega vpisa članarine za tekoče leto pri matičnem društvu. Izbira te kategorije članstva je možna samo neposredno pri drugem društvu, ne pa tudi preko prodajnih mest PZS (spletna stran, pisarna PZS …).

Ta članarina torej ne vključuje deleža za PZS, niti član za drugo društvo ne prejme izkaznice in znamkice. Vse ugodnosti iz članstva PZS uveljavlja s svojo primarno članarino.

Članska izkaznica

Novi člani bodo izkaznice prejeli naknadno po pošti na navedeni naslov, predvidoma v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico (2 €, DDV in poštnina vključeni, poravna jo PD POHORJE za nove člane Pd Pohorje).

Člani, ki izkaznico že imate, jo uporabljate še naprej. V primeru zapolnjene izkaznice, izgube ali spremembe podatkov, lahko naročite novo izkaznico pri matičnem planinskem društvu ali preko portala clanarina.pzs.si. Cena nove izkaznice je 2 € (DDV in poštnina vključeni).

Bodite pozorni, da prejetega pisma z izkaznico (pisemska ovojnica z logotipom PZS) ne zavržete skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto!

Pristopna izjava

Pristopna izjava je prilagojena in vsebuje zahtevane elemente v skladu z zakonodajo in Uredbo o varstvu podatkov, kar daje pravno podlago za vodenje evidence članstva. Dodana je npr. tudi možnost podaje soglasja članov za objavo fotografij na spleti strani in glasilih društva in PZS. Član, ki je bil prej član enega društva in se včlani v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član.

POMEMBNO: Zavarovanje, ki je vključeno v članarino, se aktivira z vpisom podatkov člana v obrazec na spletni strani www.clanarina.pzs.si, kamor se vpiše tudi koda iz potrdila. Naslednji dan po vpisu na spletni obrazec je zavarovanje veljavno. Član pa v roku 10 delovnih dni po prijavi na navedeni naslov prejme člansko izkaznico z znamkico za tekoče leto. Z njo lahko nato koristi vse članske ugodnosti v Sloveniji in tujini. Ob spletni prijavi član izbere tudi planinsko društvo, v katerega se včlanjuje.

Zavarovanje članov PZS za leto 2022

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Veljavnost zavarovalnega kritja

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne.

Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov

Vsak član PZS, ki plača članarino, lahko na spletni strani PZS preveri ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. Če je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, lahko sam na portalu clanarina.pzs.si aktivira zavarovanje s kodo napisano na članski znamkici.

Postopek uveljavljanja zavarovanja

Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in navodila, kako aktivirati asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček vedno pri sebi.

Več na https://www.pzs.si

Z donacijo ali sponzorstvom lahko tudi sami prispevate k boljšemu delovanju društva. Nakažete lahko na TRR – SI56 0443 0000 0433 122. Hvala.

S planinskim pozdravom!

PD Pohorje Zg. Polskava

CLANARINA.PZS.SI

PZS | Članarina

Spletna članarina Planinske zveze Slovenije